Het speciaal onderwijs aan het woord

is deel van een serie SP-onderzoeken “Aan het woord” waarbij mensen op de werkvloer wordt gevraagd naar hun werkomstandigheden. Mijn eigen zoon, Yurre Wieken, heeft zes maanden aan het onderzoek over het speciaal onderwijs meegemaakt. Omdat hijzelf ASS heeft en het speciaal onderwijs als leerling van binnenuit kent, maakt dit zijn deelname als onderzoeker extra bijzonder.

In dit onderzoek zijn 700 docenten, schoolleiders en begeleiders bevraagd, bijna allemaal mensen die gebukt gaan onder een hoge werkdruk en die zich zorgen maken over de toekomst van hun leerlingen voor wie zij zich met hart en ziel inzetten. De invoering van het passend onderwijs heeft het werken in het speciaal onderwijs er niet bepaald gemakkelijker op gemaakt en de uitkomsten van het onderzoek stemmen niet vrolijk.

Veel docenten melden van hun werk te houden, maar bijna 90% zegt last te hebben van een (te) hoge werkdruk. Het feit dat ze meer dan de helft van hun tijd bezig zijn met administratieve taken werkt demotiverend, terwijl het passend onderwijs juist een eind had moeten maken aan de bureaucratie. Ook had het passend onderwijs ervoor moeten zorgen dat er minder thuiszitters zouden zijn, maar dat aantal blijkt juist te zijn toegenomen. Want met minder begeleiding en minder maatwerk en grotere klassen, vallen er meer kinderen buiten de boot in plaats van minder. Opmerkelijk is ook dat de docenten in het speciaal onderwijs zeggen dat ze kinderen binnen krijgen die beschadigd zijn geraakt in het regulier onderwijs. Daar is met man en macht geprobeerd leerlingen binnen boord te houden en dat lukt niet altijd.

De bezuinigingen hebben er toe geleid dat er veel ontslagen zijn gevallen en dat veel docenten het moeten stellen zonder klassenassistent, minder ondersteuning van een conciërge en les moeten geven aan grotere klassen waarin meer leerlingen zitten met een zwaardere problematiek. Docenten geven aan dat ze vaak onvoldoende begeleiding en zorg kunnen geven aan hun leerlingen en dat de kwaliteit van het onderwijs wordt aangetast.
Verder hebben de bezuinigingen in het leerlingenvervoer veroorzaakt dat veel kinderen niet naar de school van hun keuze kunnen en aangezien de begeleiding op de busjes vaak is afgeschaft en chauffeurs nauwelijks verstand hebben van wat voor kinderen ze vervoeren, komen kinderen vaak al gestresst aan op school.
Vervolgens is er ook bezuinigd op werkbestedingen en sociale werkplaatsen en zitten de scholen met hun handen in het haar waar hun leerlingen terecht moeten als ze hun school hebben afgerond.
De SP vindt dat er juist geïnvesteerd zou moeten worden in het speciaal onderwijs en dat er in plaats van een zorgplicht voor scholen, het recht op speciaal onderwijs weer ingevoerd zou moeten worden. Kleinere klassen zonder een mix van gecompliceerde problematieken, het terugdringen van de bureaucratie, een reorganisatie van het leerlingenvervoer en een betere cao voor de docenten in het speciaal onderwijs (die nu beloond worden als docenten uit het basisonderwijs terwijl hun werk een stuk zwaarder is) zijn enkele van de vele zaken die verbetering behoeven.
Het wordt tijd dat de politiek – en niet alleen de SP – zijn licht is gaat opsteken hoe het daadwerkelijk is gesteld met het speciaal onderwijs en dat ze hier iets aan gaan doen.

Geplaatst in Geen categorie | 21 Reacties

Julia, het autistische meisje in Sesam Straat

Er is een nieuw personage in Sesam Straat, de autistische Julia. Ze is niet te zien in de tv-versie, maar wel in de digitale en “echte” Sesamstraat-boeken. Julia doet dingen ‘gewoon een beetje anders’.

Het karakter Julia is geïntroduceerd om meer begrip te kweken voor autisme. Een lovenswaardig initiatief.

Voor meer info: klik hier

Geplaatst in Geen categorie | 19 Reacties

Veel begrip voor ASS in ziekenhuis Arnhem

Vaak kom je artikelen tegen die gaan over hoe hulpverleners, scholen, werkgevers, etcetera onvoldoende begrip tonen voor mensen met autisme. Ik wil daar vandaag iets tegenover zetten, namelijk onze positieve ervaring in het ziekenhuis in Arnhem met onze dochter Lotte (ASS en een IQ van 50) bij wie er vier verstandskiezen moesten worden verwijderd.

Van te voren is alles goed besproken en het is meteen duidelijk dat Lotte onder volledige narcose behandeld zal moeten worden. De dag van te voren bel ik nog met het ziekenhuis om alle ins en outs goed door te nemen en ze hebben als goed in de computer staan. Om de stress bij Lotte beperkt te houden, vertellen we pas de dag van te voren een mini-versie van wat haar te wachten staat.

Wat ging er allemaal zo goed in het ziekenhuis:

 • Lotte was patiënt nummer 1 dus ze hoefde niet langdurig honger te hebben omdat ze nuchter moest zijn en er waren geen lange uren wachten en stress opbouwen
 • Bij aankomst om 7.15 kreeg Lotte meteen een kalmerend middel
 • Ze kreeg ook een kamer voor haarzelf alleen
 • Ik mocht mee de OK op en in mijn blauwe OK-pak met roze mutsje bleef ik naast haar brancard wachten; ook hier kregen we een aparte ruimte, dus ze zag alleen mij en een verpleegster en geen andere patiënten en personeel
 • Fijn: de verpleegster die zag hoe ik een bange Lotte probeerde gerust te stellen, aaide over mijn rug toen ze achter mij langs liep
 • Ook ging ik mee de operatiekamer in, waar men zeer geduldig op Lotte reageerde zodat ze enigszins kon acclimatiseren
 • Een verpleegkundige wreef de zwarte plank warm waarop Lotte haar arm moest leggen voor het infuus en de arts liet haar eerst aan het materiaal voelen
 • De arts leidde haar af met vragen over Disneyland, Frozen en Nick en Simon terwijl de anesthesist razendsnel toen pas het infuus inbracht (Lotte is doodsbang voor prikjes)
 • Daarna bracht men meteen de “slaapmelk” in en Lotte was razend snel onder zeil
 • Aardig: de arts zei toen: “Geef haar maar een zoen, en dan moet je gaan”. Ik kreeg weer een aai over mijn rug
 • Een uur later mocht ik naar de verkoeverkamer en het eerst wat Lotte daar zag toen ze bijkwam, was mijn gezicht; ook hier krijgen we een aparte ruimte, weg van de andere mensen die bij liggen te komen van een narcose
 • Terug op de afdeling in haar eigen kamer, kunnen we in alle rust bij Lotte zitten
 • De arts komt Lotte een uur vroeger controleren, zodat we eerder naar huis kunnen
 • Het verplegend personeel is heel vriendelijk en behulpzaam

Het zijn al deze kleine aanpassingen, die deze vervelende ingreep voor Lotte (en ons) zo draaglijk mogelijk hebben gemaakt. Hulde aan Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.

Geplaatst in Geen categorie | 18 Reacties

WebChair: als het op school niet lukt

WebChair is een manier voor kinderen met autisme of andere stoornissen (tijdelijk) thuis lessen te volgen. Ze zien en horen niet alleen de docent en eventueel hun klasgenoten, maar ze zijn zelf ook zichtbaar op een tv-scherm in de klas.

Natuurlijk is thuis zitten niet ideaal en geen oplossing, maar als je op deze manier toch contact kan houden met je school en klasgenoten én ook lessen kan volgen, dan is dat een goede zaak. Voor meer over WebChair, klik hier.

Geplaatst in Geen categorie | 18 Reacties

Autisme tv verdient nog veel meer aandacht!

Autisme tv verzorgt online tv-uitzendingen en die krijgen – terecht – steeds meer kijkers. Het is altijd heel bijzonder om tijdens het kijken te kunnen chatten met andere kijkers of om vragen te kunnen stellen aan de deskundigen in de uitzendingen. Allemaal zeer de moeite waard.

In september tot en met december is er maandelijks een uitzending over een bepaalde casus waarbij er deze ook aandacht zal zijn voor comorbiditeit, d.w.z. een andere stoornis naast het autisme. Je kunt zorgen dat je reminders krijgt per e-mail zodat je de uitzendingen n iet vergeet.

Verder heeft Autisme tv een Facebookpagina waarop momenteel een discussie wordt gevoerd over Autisme en Humor: gaan die samen?

Tot slot staan er al zo’n honderd filmpjes op YouTube van Autisme tv. Ook zeer de moeite waard.

Klik hier.

Geplaatst in Geen categorie | Één reactie

AUTIPOWER: KRACHTIG BOEK

blog def

Autipower van Herman Jansen en Betty Rombout is verschenen in 2011 en heeft als ondertitiel “Succesvol leven en werken met een vorm van autisme”.
Niettemin is het boek nog voldoende actueel en zeer informatief. Het bevat een zestiental portretten van mensen met autisme en mensen zonder die werken met ASS’ers. De laatste groep zijn de belangenbehartigers, re-integratiedeskundigen en werkgevers.
De geïnterviewden vertellen hoe ze – veelal met nogal wat vallen en opstaan – (deeltijd)werk of vrijwilligerswerk vonden of anderen helpen dat te vinden en zich daar te handhaven.
Uitgangspunt is kijken naar iemands sterke punten en gelukkig hebben ASS’ers de samenleving bijzondere dingen hebben te bieden. Er wordt ook veel aandacht besteed aan hun problemen en autisme wordt niet afgedaan als iets dat je een klein beetje anders maakt. Het feit dat er soms ook onoverkomelijke problemen zijn in het vinden en houden van een baan wordt niet ontkend en dat maakt het boek sterk en realistisch.
“Wordt het niet eens tijd dat we in onze samenleving mensen met een vorm van autisme op waarde schatten en ze helpen het maximale uit zichzelf te halen? Niemand hoeft afgeschreven te worden. Wij denken dat dit kan”, zeggen de auteurs.
In een interview vult een ervaringsdeskundige aan dat je wel in staat moet zijn tot enige zelfreflectie, conclusies moet kunnen trekken, open moet staan voor adviezen, bereid moet zijn om te veranderen en over enige moed moet bezitten. Dit zijn nou niet direct allemaal sterke punten van mensen met autisme natuurlijk, maar zoals zo vaak terecht wordt gezegd: iedere ASS’er is weer anders.

Autistische werknemers zijn plichtsgetrouw, eerlijk en hardwerkend. Taken waar zij hun tanden in zetten houden ze vaak veel langer vol dan hun collega’s zonder autisme. Hun oog voor detail en soms unieke waarneming kan hen zeer waardevol maken op de werkvloer, zoals de werknemer in het ziekenhuis die twee keer zoveel gevallen van prostaatkanker weet op te sporen dan zijn collega’s. Mensen met autisme denken out of the box. Een werkgever zal voor zo’n werknemer toch wel wat simpele aanpassingen willen doen waardoor de ASS’er optimaal kan functioneren, bijvoorbeeld een duidelijke taakomschrijving, een bureau op een rustige plek en meteen iets doen aan het irritante gezoem van een tl-buis. Want vaak zijn het kleine aanpassingen die het grote verschil maken.

Een interessante ontwikkeling is verder de website van eportfoliovier waar mensen met autisme een portfolio kunnen plaatsen met een nieuw soort uitgebreide cv. Naast dit is er ook ruimte om zaken te melden voor persoonlijke omstandigheden onder de knop ‘mijn autisme’ en er kunnen ook filmpjes en foto’s worden geplaatst.

Helaas heeft de crisis wel wat roet in het eten gegooid. Succesvolle iniatieven werden in de kiem gesmoord en job coaches verloren zelf hun baan. Dat soort bezuinigen zal ook resulteren in meer ASS’ers die een uitkering nodig hebben omdat het ze niet lukt om aan de slag te komen.

Niettemin geeft dit boek ook hoop en een heel aantal ASS’ers vinden vervulling, al is dat niet altijd in de full-time baan in het beroep waar ze ooit van droomden.

Geplaatst in Geen categorie | 16 Reacties

Mooi filmpje met Temple Grandin

Temple Grandin, de Amerikaanse, autistische hoogleraar sprak niet tot dat ze een jaar of vier was. De prognoses voor hoe zij zich zou ontwikkelen waren somber toen ze een peuter was. “Ze kan maar het beste naar een tehuis”, adviseerde men haar moeder. Het liep gelukkig anders.

Grandin werd met veel geduld van alles bijgebracht dat voor niet-autistische kinderen als vanzelf gaat. Ze waarschuwt om niet dezelfde aanpak op alle kinderen met ASS los te laten. “Bij de één moet je de voordeur openrukken, bij de ander voorzichtig via de achteringang binnenkomen”, vertelt ze.

Zou ze zelf van haar autisme genezen willen worden, vraagt de interviewster. Absoluut niet, zegt Grandin en ze legt ook uit waarom mensen met autisme veel waarde hebben voor onze maatschappij juist omdat ze autistisch zijn.

Klik hier voor het interview.

Geplaatst in Geen categorie | 15 Reacties

Doorbraak in onderzoek naar oorzaken autisme

Een  grootschalig onderzoek (15.480 DNA-monsters) waarbij Engelse en Amerikaanse onderzoekers tien jaar lang samenwerkten, heeft 100 mutaties in de genen van kinderen met autisme gevonden. Veel van deze mutaties betroffen genen die te maken hebben met de hersenfuncties.

Interessant is dat vergelijkbare genenmutaties ook bij hun ouders werden gevonden. Dit bevestigt weer eens dat erfelijkheid een rol speelt bij autisme. Men zal in de toekomst dus bij families waarin autisme voorkomt gemakkelijker uitspraken kunnen doen op de kans van het krijgen van (nog) een kind met autisme. Ook zal het gemakkelijker worden om nieuwe medicijnen te ontwikkelen.

Niettemin is er nog een lange weg te gaan en is het belangrijkste voor nu nog steeds goede zorg vinden voor kinderen en volwassenen met autisme en de mensen die voor hen zorgen.

(Bron: Telegraph, UK, 29 oktober 2014)

Klik hier om verder te lezen.

Geplaatst in Geen categorie | Één reactie

18 mei: Wat levert een diagnose autisme op?

18 mei kan iedereen die zich van te voren opgeeft zich mengen in een online discussie bij Autisme tv. De discussie gaat dit keer over wat diagnosticeren nu eigenlijk oplevert als je ASS hebt? Biedt het duidelijkheid, opluchting, verdriet, een gevoel van verlies? Heeft het voordelen? Heeft het nadelen?
De uitzending is live en de kijkers kunnen ondertussen chatten of vragen stellen. De gasten zijn een psychiater van het Leo Kannerhuis en een ervaringsdeskundige met de diagnose PDD-NOS.
Voor meer info, klik hier.

Geplaatst in Geen categorie | 17 Reacties

Iemand zoals ik

De film “Iemand zoals ik” is de tweede film/documentaire over Birsen Basar, een jonge Turks-Nederlandse vrouw. Samen met haar vriend Mehmet gaat ze naar Turkije om daar autisme onder de aandacht te brengen.
In Turkije is weinig begrip voor hoog-functionerende mensen met autisme. Birsen wordt gewoon niet geloofd als ze zegt dat ze autistisch is.
Het grote taboe op psychische stoornissen leidt er toe dat er in Turkije weinig voorzieningen zijn voor kinderen met autisme en dientengevolge zitten kinderen daar dag in dag uit thuis. Gelukkig toont de documentaire ook dat er hier en daar initiatieven van ouders zijn die zelf een opvang oprichten en strijden voor de rechten van hun kinderen.
Gaandeweg geeft de documentaire ook een goed beeld van Birsens eigen autisme en haar relatie met Mehmet.

Geplaatst in Geen categorie | 15 Reacties

Kijktip 22 april

Op woensdag 22 april wordt er op NPO 2 in het programma Zembla aandacht besteed aan “Thuiszitters”. De 12-jarige, autistische Jesse staat hier symbool voor de duizenden leerplichtige kinderen voor wie er geen school schijnt te zijn, Passend Onderwijs ten spijt. De school vindt dat Jesse teveel zorg vraagt om hem aan te nemen.

Als moeder van twee kinderen met ASS én als leerkracht in het regulier voortgezet onderwijs denk ik dat de waarheid vermoedelijk in het midden ligt. Er wordt te vaak gedacht dat leerkrachten “even” allerlei extra dingen kunnen doen, alsof 30 andere leerlingen dan braaf gaan zitten wachten en geen aandacht nodig hebben. De klachten van sommige ouders van niet autistische kinderen, dat hun kroost lijdt onder de aanwezigheid van het autistische kind in de klas zijn echt niet altijd ongegrond. En het is ook waar dat er scholen en docenten zijn die gewoon heel weinig willen doen voor zorgleerlingen. Hier en daar kan echt nog wel het nodige worden verbeterd. Ik ben benieuwd naar het programma.

Geplaatst in Geen categorie | 20 Reacties

Geweldig project om ASS’ers aan werk te helpen

De Britse vader Todd Fabacher maakte zich zorgen hoe zijn autistische zoon ooit aan het werk zou moeten komen. De cijfers liegen er niet om: veel kinderen met ASS maken de middelbare school niet af en de meerderheid van de autistische volwassenen heeft of werk onder zijn/haar niveau of helemaal geen werk. Hij wilde iets doen.

En dat heeft hij! In juli 2015 start hij een gratis online trainingsprogramma om te leren programmeren voor 3000 (!) ASS’ers. Eerst leren ze Apps nabouwen en daarna gaan ze ze zelf ontwikkelen. Het programma dat Fabacher ontwikkelde is een aangepaste versie van het populaire CreateItwithLiveCode (een derde van de scholen in Schotland gebruikt dit). De deelnemers mogen allemaal een coach ‘meenemen’, bijvoorbeeld een ouder of een vriend en die kunnen ook online steun krijgen. Er is ook gezorgd voor een helpdesk.

Alleen de opleiding is niet genoeg en de deelnemers kunnen ook workshops volgen over de keuze om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan of toch in dienst bij een bedrijf. Verder worden de deelnemers ook in contact gebracht met elkaar.

Vervolgens kunnen de deelnemers als ze hun opleiding hebben afgerond na 6 of 12 maanden, hun diensten online aanbieden op een autisme-vriendelijk ‘arbeidsbureau’.  Tot slot, als alles goed gaat, wordt er een onderneming gestart waar een aantal van de deelnemers zal kunnen gaan werken, bijvoorbeeld door interactieve e-boeken te maken, zeer gedetailleerd werk waar mensen met ASS doorgaans erg goed in zijn.

Lees meer op indiegogo.com

Geplaatst in Geen categorie | Één reactie